9

حوزه فعالیت شرکت فنی و مهندسی آبتین


شرکت آبتین در زمینه طراحی ، نصب و اجرا،راه اندازی ،نگهداری و بهینه سازی سیستم ها و شبکه های مخابراتی و IT فعال می باشد..

Survey ،طراحی وتامین تجهیزات ،نصب و راه اندازی،بهینه سازی و نگهداری ،بروزرسانی و ارتقائ سیستمها،شبکه ها،و لینکهای ارتباطی ازجمله فعالیتهای در دست اقدام این شرکت می باشد.


آخرین پروژه ها


استراتژی آبتین

استراتژی شرکت فنی و مهندسی آبتین مدیریت هزینه، بهبود مستمر فرآیندها, بهبود کنترل کیفیت و کسب استانداردها, به کارگیری نیروی انسانی با تجربه, با استعداد, ماهر, متخصص برای ارتقاء بهره وری می باشد. که مهمترین امر را رضایت مشتری با ارائه کیفیت در کمترین زمان مناسب و به موقع می باشد.

چرا شرکت آبتین؟


سه ویژگی مهم شرکت فنی و مهندسی آبتین

*خدمات شرکت فنی و مهندسی آبتین *


شعار شرکت

info@abtinet.ir 086-33254002