با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان فعال در این شرکت توانایی طراحی و نصب و راه اندازی و نگهداری تجهیزات Core در مراکز مخابراتی را داردو من جمله فعالیت های انجام شده توسط این شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– نصب، راه اندازی و نگهداری سویئچ, BSC , RNCهای شبکه های GSM.
– نصب و راه اندازی شبکه LRAN و HRAN
– نصب و راه اندازی انواع Line ها و لینک های انتقال
– نصب و نگهداری IP Back Bone