همکاری با کنسرسیوم همت در راستای ارتقایی سطح کیفی و کمی اینترنت روستایی در سطح کشور:

 

 

برداشت اطلاعات TSSR:

برداشت اطلاعات ۴۰۰ مرکز روستایی در پروژه USO جهت تامین تجهیزات و اجرای طرح اینترنت رسانی در استان های مرکزی

همدان، چهارمحال بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، قم

پروژه وای فای روستایی USO:

اینترنت رسانی به روستاهایی که زیر ساخت استفاده از اینترنت را نداشته اند، در استان های

مرکزی، قـــم، کرمانشاه، اصفهان