آموزش

آموزش تمامی پرسنل جهت بالابردن سطح علمی در جهت شناخت بهتر شبکه و زیرساخت موبایل استان.

برگزاری کلاس های MTCNA و CCNA و دکلبندی و اشنایی با تجهیزات CORE و Commissioning for BTS

و Nokia BTS و HSE و HUWEI