بهینه سازی

بهینه سازی سایت های موبایل سطح استان جهت کامل شدن پوشش آنتن دهی و اصلاح نقاط کور، با اقداماتی نظیر افزایش ظرفیت BTSها، اصلاح زوایای انتن ها، بالا بردن پهنای باند انتقال، تامین تغذیه نیرو مورد نیاز و ….. باعث بهبود عملکرد شبکه ای تلفن همراه در استان مرکزی